kleuterthema's
 
(Advertentie)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen of online rekenen. Ook temporekenen en splitsen!
(Advertentie)
Wel 100 Bijbelverhalen-> slideshows-> scroll
Bijbelland voor de allerkleinsten inhoud zie hieronder
(Advertentie)
Bijbelland 1 voor de allerkleinsten- inhoud

 0.00 min. inleiding Bijbel

 2.25 min. Noach

 3.46 min. Mozes- tabernakel

 4.47 min. Koningin van Scheba naar koning Salomo

 6.24 min. De Here Jezus is 12 jaar

 7.37 min. Een kamer voor Elisa

 8.42 min. De goede Herder

10.35 min. Bruiloft te Kana

11.51 min. De Here Jezus loopt over het water

Sommenmaker.nl
Werkbladen printen of online rekenen. Ook temporekenen en splitsen!
(Advertentie)
(Advertentie)
Kerst - Geboorte Jezus - Bijbel in beeld
Het kerstverhaal met tekeningen van Lewis Lavoie
Jezus op 12 jarige leeftijd in de tempel (PP)
Dl 2- Kind/ doop/ roeping/Samaritaanse vr./visvangst/Jaïrus
blind-storm-spijziging-gift-kinderen-Samaritaan-Maria-herder
Lazarus-melaats-rijk-verloren z-Zacheus-intocht-
De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling (PP)
De eerste discipelen en wonderbare visvangst (PP)
avondmaal-bidden- Pasen-hemel-Pinksteren-genezen
(Advertentie)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl of Klokrekenen.be.
(Advertentie)
Intocht in Jeruzalem en gevangenneming B in B
Jezus voor Annas, Kajafas en Pilatus B in B
De verschijning aan Maria Magdalena (PP)
Verschijning aan de Zee van Tiberias (PP)
De uitstorting van de Heilige Geest (PP)
Genezing van een kreupele door Petrus en Johannes (PP)
De apostelen uit de gevangenis verlost (PP)
Filippus-reis Paulus-Petrus-Timotiüs--Silas-Johannes
Paulus in Troas en bij Lydia in Filippi (PP)
Paulus als gevangene naar Rome en schipbreuk (PP)