Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • kleuterthema's
  Bezoekers:
 • Wel 100 Bijbelverhalen-> slideshows-> scroll
 • Bijbelland voor de allerkleinsten inhoud zie hieronder
 • Bijbelland 1 voor de allerkleinsten- inhoud

   0.00 min. inleiding Bijbel

   2.25 min. Noach

   3.46 min. Mozes- tabernakel

   4.47 min. Koningin van Scheba naar koning Salomo

   6.24 min. De Here Jezus is 12 jaar

   7.37 min. Een kamer voor Elisa

   8.42 min. De goede Herder

  10.35 min. Bruiloft te Kana

  11.51 min. De Here Jezus loopt over het water

 • Deel 1 N.T kerstevangelie
 • Zacharias en Elisabeth
 • velden van Efratha
 • De geboorte van Jezus (PP)
 • Kerst - Geboorte Jezus - Bijbel in beeld
 • Het kerstverhaal met tekeningen van Lewis Lavoie
 • Geboorte, Wijzen, Vlucht (PP)
 • Wijzen uit het Oosten (PP)
 • De vlucht naar Egypte (PP)
 • Jezus op 12 jarige leeftijd in de tempel (PP)
 • Dl 2- Kind/ doop/ roeping/Samaritaanse vr./visvangst/Jaïrus
 • 2 Bijbel / Johannes de doper
 • Johannes de Doper (PP)
 • Johannes de Doper- Bijbel in beeld
 • 2 Bijbel / Tijdens het leven van Jezus Christus
 • De verzoeking in de woestijn (PP)
 • Jezus de leraar- Bijbel in beeld
 • Jezus geeft onderwijs (PP)
 • De gift van de weduwe (PP)
 • De verloren penning (PP)
 • De rijke jongeling (PP)
 • Jezus zegent de kinderen (PP)
 • 2 Bijbel / Bekeringen
 • blind-storm-spijziging-gift-kinderen-Samaritaan-Maria-herder
 • 2 Bijbel / Gelijkenissen etc.
 • Gelijkenis: Het huis op de rots (PP)
 • De wijze en de dwaze bouwer (PP)
 • De barmhartige Sameritaan
 • De barmhartige Samaritaan (PP)
 • De wijze en de dwaze meisjes (PP)
 • Lazarus-melaats-rijk-verloren z-Zacheus-intocht-
 • 2 Bijbel / Genezingen
 • De genezing van de verlamde (PP)
 • De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling (PP)
 • Tien melaatsen genezen (PP)
 • De genezing van een melaatse (PP)
 • De opwekking van Lazarus (PP)
 • 2 Bijbel / Wonderen
 • De bruiloft te Kana (PP)
 • Jezus, de wonderdoener Bijbel in beeld
 • Storm op het meer
 • Jezus stilt de storm (PP)
 • De eerste discipelen en wonderbare visvangst (PP)
 • De wonderbare spijziging (PP)
 • avondmaal-bidden- Pasen-hemel-Pinksteren-genezen
 • De verheerlijking (PP)
 • De zalving te Bethanië (PP)
 • Het laatste avondmaal (PP)
 • Bijbelidee - veel materiaal
 • Intocht in Jeruzalem en gevangenneming B in B
 • De intocht in Jeruzalem (PP)
 • Op weg naar het Paasfeest
 • Zelfmoord van Judas (PP)
 • De verloochening van Petrus (PP)
 • Jezus voor Annas en Kajafas
 • Jezus voor Annas, Kajafas en Pilatus B in B
 • De begrafenis van Jezus (PP)
 • De verschijning aan Maria Magdalena (PP)
 • Verschijning aan de Zee van Tiberias (PP)
 • 2 Bijbel / Hemelvaart en Pinksteren
 • Van opstanding tot hemelvaart B in B
 • 2 Bijbel / Ontstaan gemeente
 • De uitstorting van de Heilige Geest (PP)
 • Annanias en Saffira (PP)
 • Genezing van een kreupele door Petrus en Johannes (PP)
 • De apostelen uit de gevangenis verlost (PP)
 • Filippus-reis Paulus-Petrus-Timotiüs--Silas-Johannes
 • 2 Bijbel / Paulus/ Zendingsreizen
 • Philippus en de kamerling (PP)
 • Philippus en de kamerling (PP)
 • Het visioen van Petrus (PP)
 • De bekering van Saulus (PP)
 • Paulus in Troas en bij Lydia in Filippi (PP)
 • Paulus en Silas in de gevangenis (PP)
 • Paulus als gevangene naar Rome en schipbreuk (PP)
 • 2. Bijbel /overige
© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls